VELKÁ AKCE na pamlsky - až 40% slevy! 🐕 na všechny produkty z kategorie Pamlsky! 🍗 Slevy jsou již započítány, není potřeba slevový kód. Jen do vyprodání!

Jak psi vidí svět a jakou barvu vidí psi nejlépe?

 

Úvod

Psi jsou našimi nejlepšími přáteli, ale jak vidí svět? Je jejich vnímání světa podobné našemu, nebo je zcela odlišné? V tomto článku se podíváme na to, jak fungují psí oči a jaké barvy vidí nejlépe a nejhůře. Dozvíme se také, jak psi vnímají pohyb, jak vidí v noci a jaká je struktura jejich oka. A nakonec se podíváme na některá častá oční onemocnění psů a jak jim můžeme pomoci.

Jak psi vidí svět. Na obrázku bude šedivá tráva, jedna vybledlá žlutá psí hračka a jedna jasně modrá psí hračka.

Jak fungují psí oči?

Psi, jako většina savců, mají ve svých očích dva typy fotoreceptorů: tyčinky a čípky. Tyčinky jsou citlivé na světlo a tmu, zatímco čípky jsou citlivé na barvy. Psi mají méně čípků než lidé, což znamená, že vidí méně barev.

Lidé mají tři typy čípků, které reagují na červenou, modrou a zelenou barvu. Psi mají pouze dva typy čípků, které reagují na modrou a žlutou barvu. To znamená, že psi nevidí červenou a zelenou barvu tak jasně, jako je vidíme my. Místo toho vidí tyto barvy jako odstíny šedé, hnědé nebo žluté.

Protože psi vidí barvy jen slabě, více se orientují podle jasu objektů. Je to proto, že psi mají v sítnici hodně tyčinek. Ty jsou zodpovědné za vnímání jasu, zejména za soumraku. Například vodicí psi nevidí, zda semafor ukazuje červenou nebo zelenou barvu. Spíše reagují na jas světla.

 

 

 

Jak se liší psí vnímání světa od lidského?

Na rozdíl od lidí, kteří jsou trichromati a vidí tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou, psi jsou dichromati. To znamená, že vidí jen dvě barvy: modrou a žlutou. Psi tedy vidí svět v odstínech modré a žluté, zatímco lidé vidí širokou škálu barev.

Toto rozdílné vnímání barev má vliv na to, jak psi vnímají své okolí a jak se v něm orientují. Psi například lépe rozlišují modré a žluté objekty, jako jsou hračky, misky nebo obojky, než červené nebo zelené. Naopak, psi hůře rozlišují červené a zelené objekty, jako jsou květiny, ovoce nebo listy, než lidé. Psi také hůře rozlišují mezi různými odstíny stejné barvy, jako jsou růžová, fialová nebo oranžová, než lidé.

Psí vnímání barev je také ovlivněno tím, jaké barvy jsou dominantní v jejich prostředí. Psi žijící v městském prostředí, kde převládají umělé barvy, jako jsou cedule, reklamy nebo dopravní značky, mohou být citlivější na barvy než psi žijící na venkově, kde převládají přírodní barvy, jako jsou země, tráva nebo nebe. Psi také mohou být ovlivněni tím, jaké barvy jsou spojené s jejich zkušenostmi, jako jsou odměny, potrava nebo hrozby.

Svět očima psa, všechny běžné barvy změň na šedou kromě modré a fialové.

 

Jaké barvy vidí psi nejlépe a jaké nejhůře?

Psi vidí modrou a žlutou barvu nejlépe. Na druhou stranu, červená a zelená barva se jim jeví jako různé odstíny šedé. To znamená, že oranžový předmět na zeleném podkladě by pro psa vypadal jako světle žlutý předmět na šedém podkladě.

Pokud chceme zjistit, jaké barvy vidí psi nejlépe a jaké nejhůře, můžeme použít několik metod. Jednou z nich je testování psí schopnosti rozlišovat mezi různými barevnými disky nebo kartami. Tento test spočívá v tom, že pes musí vybrat správnou barvu z několika možností, které se liší jen barvou. Pokud pes správně vybere barvu, dostane odměnu, jako je pamlsek nebo pochvala. Pokud pes špatně vybere barvu, nedostane nic. Tímto způsobem můžeme zjistit, jaké barvy pes vidí a jaké ne.

Další metodou je použití speciálních brýlí nebo filtru, které simulují psí vidění. Tyto brýle filtrují světlo tak, že propouštějí jen modrou a žlutou barvu a blokují červenou a zelenou barvu. Tímto způsobem můžeme vidět svět tak, jak ho vidí psi, a porovnat, jak se liší od našeho vidění. Tyto brýle nám také mohou pomoci pochopit, jak psi reagují na různé barvy v různých situacích, jako jsou hry, cvičení nebo trénink.

 

Jaké barvy jsou nejlepší pro aportovací hračky pro psy?

Pokud chceme, aby náš pes snadno našel aportovací hračku na trávě, měli bychom volit barvy, které se dobře odlišují od zelené.

Jak jsme si řekli výše, psi vidí zelenou barvu jako šedou nebo žlutou, takže hračky v těchto barvách se jim mohou ztratit v trávě. Naopak, psi vidí modrou a fialovou barvu lépe než my lidé, takže hračky v těchto barvách se jim budou zdát výraznější a zajímavější.

Proto bychom měli kupovat hračky, které mají fialové a modré odstíny, aby je pes dokázal bez problémů rozeznat v trávě. Naprosto nevhodné jsou červené a oranžové hračky, které se v trávě pejskovi ztratí. Pokud chceme, aby měl pejsek motivaci při aportování, měli bychom volit barvy, které jsou pro něj viditelné a atraktivní. 🐾

Šedivá tráva, na trávě leží jeden šedivý míček pro psa a jedna velmi výrazná fialová hračka pro psa. 

Jak psi vnímají pohyb?

Tyčinky v sítnici jsou senzorické buňky, které se specializují na světlo. Jejich úkolem je rozlišovat mezi světlem a tmou. Tyčinky také definují frekvenci, při které je z opakovaných střídání světla a tmy obraz vnímán jako celistvý spojený obraz.

U lidí je tato frekvence přibližně 10 až 60 podnětů za sekundu. U psů je frekvence výrazně vyšší. Z tohoto důvodu mohou psi vnímat pohybující se objekty, jako je letící míček, mnohem lépe než my.

Schopnost psů vidět statické objekty je však výrazně slabší. Pokud se například ukryjete nehybně na poli, je pravděpodobnější, že Vás pes najde díky dobrému čichu. Vizuálně vás pozná pouze tehdy, když se pohnete. Oči psa tak nemohou soupeřit s jeho sluchem a čichem.

 

Jak vidí psi v noci?

Evoluce umožnila vlkům vidět a tím pádem i lovit za soumraku i ve tmě. Psi od svých předchůdců tuto vlastnost zdědili. Jak mohou psi vidět ve tmě?

Psi vidí ve tmě díky vysokému procentu tyčinek v sítnici oka a zejména pomocí reflexní odrazové vrstvy v oku (lat. tapetum lucidum). Jedná se o krystalové struktury umístěné mezi sítnicí a cévnatkou oka, které odrážejí světlo vstupující do oka a tím stimulují senzorické buňky. Tento jev můžete pozorovat, když v noci posvítíte reflektory Vašeho auta do očí toulavého psa nebo divokých zvířat, jako je srna. U psů se tapetum lucidum projevuje jako žlutý až modrozelený lesk v očích.

Pejsek v noci, někdo pejskovi svítí do očí světlem, pejskovi se lesknou oči

Jaká je struktura oka psa?

Oči psů mají stejnou strukturu jako oči lidí. Tento komplexní orgán vidění lze obecně rozdělit na přední, střední a zadní část:

 • Přední část oka zahrnuje rohovku, duhovku a zornici. Rohovka je průhledná vrstva, která chrání oko a propouští světlo. Duhovka je barevná část oka, která určuje barvu očí. Zornice je otvor uprostřed duhovky, který se mění podle intenzity světla a reguluje množství světla, které vstupuje do oka.

 • Střední část oka zahrnuje čočku, sklivec a ciliární tělísko. Čočka je průhledná struktura za zornicí, která zaostřuje světlo na sítnici. Sklivec je gelovitá hmota, která vyplňuje vnitřní prostor oka a pomáhá udržovat jeho tvar. Ciliární (řasnaté) tělísko je svalnatá struktura, která mění tvar čočky a umožňuje akomodaci, tedy přizpůsobení vidění na různé vzdálenosti.

 • Zadní část oka zahrnuje sítnici, cévnatku a zrakový nerv. Sítnice je vnitřní vrstva oka, která obsahuje fotoreceptory, tedy buňky citlivé na světlo. Cévnatka je střední vrstva oka, která zásobuje sítnici krví a výživou. Zrakový nerv je svazek nervových vláken, který přenáší informace z oka do mozku.

Častá oční onemocnění psů

Psi jsou náchylní k některým očním onemocněním, která mohou ovlivnit jejich vidění a způsobit jim bolest nebo nepohodlí. Některá z těchto onemocnění jsou:

 • Zánět spojivek: Jedná se o zánět sliznice, která pokrývá vnitřní stranu víček a bělmo oka. Příčinou může být infekce, alergie, cizí těleso nebo poranění. Příznaky jsou zarudnutí, otok, slzení, hnisavý výtok nebo svědění oka. Léčba spočívá v podávání antibiotik, protizánětlivých nebo antihistaminikových kapek nebo mastí podle příčiny zánětu.

 • Glaukom: Jedná se o zvýšení nitroočního tlaku, které může poškodit zrakový nerv a vést k oslepnutí. Příčinou může být dědičnost, zánět, nádor, poranění nebo jiné oční onemocnění. Příznaky jsou zarudnutí, zvětšení, zkalení nebo bolest oka. Léčba spočívá v podávání léků, které snižují nitrooční tlak, nebo v chirurgickém zákroku, který zlepšuje odtok oční tekutiny.

 • Šedý zákal: Jedná se o zakalení čočky, které zhoršuje vidění a může vést k oslepnutí. Příčinou může být stárnutí, dědičnost, cukrovka, zánět, poranění nebo vystavení toxickým látkám. Příznaky jsou ztráta lesku, zbarvení nebo zamlžení oka. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění zakalené čočky a nahrazení umělou čočkou.

 • Vřed rohovky: Jedná se o defekt na povrchu rohovky, který může být způsoben infekcí, cizím tělesem, poraněním nebo suchostí oka. Příznaky jsou zarudnutí, slzení, mrkání, hnisavý výtok nebo zavření oka. Léčba spočívá v podávání antibiotik, protizánětlivých nebo kapek proti bolesti či mastí, nebo v chirurgické léčbě, pokud je vřed hluboký nebo se nehojí.

 

A close-up of a dog's eye

Prevence onemocnění očí u psů

Oči psů jsou citlivé orgány, které mohou být postiženy různými faktory, jako jsou infekce, alergie, poranění, cizí tělesa, genetika nebo stárnutí.
Některá oční onemocnění, jako je glaukom, šedý zákal nebo věkem podmíněná makulární degenerace, mohou vést k oslepnutí nebo zhoršení zraku. Proto je důležité pečovat o zdraví očí našich psích přátel a předcházet možným komplikacím.

Jedním ze způsobů, jak podpořit zdraví očí psů, je poskytnout jim vyváženou a kvalitní stravu, která obsahuje všechny potřebné živiny, vitamíny a minerály.

Některé potraviny a doplňky stravy mohou být prospěšné pro zrak psů, protože obsahují antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny, vitamíny A, C a E, lutein, zeaxantin a další látky, které chrání oční tkáně před poškozením, zánětem a stárnutím.
Mezi takové potraviny a doplňky patří:

 • Ryby, jako je losos, makrela nebo sardinka, které jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které zlepšují průtok krve do očí, snižují zánět a podporují produkci slz. Ryby můžeme podávat psům vařené nebo syrové, nebo použít lososový olej jako doplněk stravy.

 • Ovoce a zelenina, jako je mrkev, dýně, sladké brambory, brokolice, špenát, paprika, meloun, meruňka nebo jahoda, které jsou bohaté na vitamíny A, C a E, které jsou nezbytné pro správnou funkci sítnice, rohovky a spojivek.
  Tyto potraviny také obsahují lutein a zeaxantin, které jsou karotenoidy, které chrání oči před škodlivým účinkem modrého světla a volných radikálů.

 • Lněná semínka nebo lněný olej, které jsou dalším zdrojem omega-3 mastných kyselin, které mají protizánětlivé a ochranné účinky na oči. Lněná semínka je třeba rozdrtit před podáním, aby se uvolnily jejich účinné látky, a skladovat je v lednici, aby se zabránilo jejich žluknutí. Alternativou je zakoupení lněných semínek již připravených k podávání pejskům.

 • Jogurt, který je zdrojem vápníku a bílkovin, které jsou důležité pro zdraví kostí, svalů a nervů, včetně těch, které ovládají pohyb očí. Jogurt také obsahuje živé bakteriální kultury, které podporují zdraví trávicího systému a imunitního systému, což má nepřímý vliv na zdraví očí. Při výběru jogurtu je třeba dát pozor, aby neobsahoval cukry, umělá sladidla nebo tukové náhražky.

Tyto potraviny a doplňky by měly být podávány psům v mírném množství a v souladu s jejich individuálními potřebami a tolerancí.

Dalším způsobem, jak předcházet onemocnění očí u psů, je pravidelná kontrola a hygiena očí.
Je třeba pravidelně prohlížet oči psa a všímat si případných změn, jako jsou zarudnutí, otok, výtok, slzení, mrkání, tření nebo zavírání očí.

Pokud se objeví některý z těchto příznaků, je třeba co nejdříve navštívit veterináře, který může diagnostikovat a léčit příčinu problému.

Oči psa by se měly také pravidelně čistit vlhkým hadříkem nebo vatovým tamponem, kterým se odstraní přebytečný sekret nebo nečistoty. Při čištění je třeba používat speciální přípravky nebo fyziologický roztok a vyhýbat se používání mýdla, alkoholu nebo jiných dráždivých látek. Oči psa by se měly také chránit před průvanem, slunečním zářením, cizími tělesy nebo chemikáliemi, které by je mohly podráždit nebo poškodit.

Zdraví očí psů je důležitou součástí jejich celkového zdraví a pohody. Dodržováním těchto preventivních opatření můžeme pomoci našim psím přátelům udržet si ostrý a jasný zrak po celý život. 🐶

Závěr

Psi vidí svět jinak než my, ale to neznamená, že jejich vidění je horší. Psi mají schopnost vidět v noci, vnímat pohyb a rozlišovat některé barvy. Jejich oči jsou složité orgány, které jim umožňují orientovat se v prostředí a komunikovat s námi. Je naší povinností pečovat o jejich oči a chránit je před možnými onemocněními. Pokud si všimnete u svého psa nějakých změn nebo potíží s viděním, neváhejte navštívit veterináře. Váš pes vám to jistě poděkuje ❤️
I když psi nemohou vidět stejné barvy jako lidé, stále jsou schopni navigovat ve světě velmi efektivně. Psi se spoléhají na mnoho dalších smyslů kromě zraku, včetně čichu a sluchu, a také jsou schopni rozlišovat předměty podle jejich pohybu, tvaru a způsobu, jakým odrážejí světlo.

Zpět do obchodu